Certifikácie

SGS

Správy o bezpečnosti materiálu od SGS
Naše fľaše boli testované a certifikované nezávislou treťou stranou, čo dokazuje, že úrovne vylúhovateľného olova a kadmia sú v súlade s predpismi FDA.V skutočnosti sú naše hladiny hlboko pod povoleným limitom stanoveným FDA.Pre viac informácií o výsledkoch našich testov nás kontaktujte.

O certifikácii SGS
SGS je popredná svetová inšpekčná, overovacia, testovacia a certifikačná spoločnosť.Sme uznávaní ako globálny štandard kvality a integrity.Naše základné služby možno rozdeliť do štyroch kategórií:
1.Testovanie: SGS udržiava globálnu sieť testovacích zariadení, v ktorých pracuje informovaný a skúsený personál, čo vám umožňuje znížiť riziká, skrátiť čas uvedenia na trh a testovať kvalitu, bezpečnosť a výkon vašich produktov podľa príslušných zdravotných, bezpečnostných a regulačných noriem.
2. Certifikácia: Certifikáty SGS vám prostredníctvom certifikácie umožňujú preukázať, že vaše produkty sú v súlade s národnými normami a predpismi alebo normami definovanými zákazníkom.

  • česť-1
  • česť-2
  • česť-3
  • SZXEC2100397209(C2680)2021-3-3
  • SZXEC2100397213(C5210)2021-3-3